SPLOŠNI POGOJI UPORABE

§ 1 PRIJAVA, OPREDELITEV POJMOV

(1) my-pergola24.com – 2 Mountain-Development GmbH,
Neualmerstraße 37, 5400 Hallein, Avstrija – EU (v nadaljevanju »mi«) upravlja na naslovu www.mypergola24.com s spletno trgovino za motorične strehe in pergole po meri (izdelke iz kovinskih in plastičnih delov) in jih prodaja skupaj z pripadajočimi izdelki. Sledeči splošni pogoji veljajo v tej različici za vse storitve med nami in našimi strankami (v nadaljevanju »kupec« ali »Vi«) v času naročila, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

(2) »Potrošnik« v smislu teh splošnih pogojev je lahko vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki niso izrecno komercialni ali njihova neodvisna poklicna dejavnost.
»Podjetnik« je fizična ali pravna oseba oz. pravno partnerstvo, ki pri sklepanju pravnega posla deluje v okviru svoje komercialne ali neodvisne poklicne dejavnosti, pri čemer je pravno partnerstvo sposobno pridobivati pravice in prevzemati odgovornost.

§ 2 OBLIKOVANJE POGODB, SKLADIŠČENJE NAROČIL

(1) Nosilec sklenjene pogodbe je my-pergola24.com – 2MountainDevelopment GmbH, Avstrija.

preko naše spletne trgovine na naslovu www.my-pergola24.com in za posamezna povpraševanja, ki Vam jih nudimo preko 2Mountain-Development GmbH, razen za postopke naročanja v spletni trgovini.

(2) Naše predstavitve izdelkov na spletu so kar se da fotorealistične, vendar so v realnosti lahko odstopanja.

(3) V naši spletni trgovini velja ob prejemu naročila naslednje pravilo: Kupec po uspešno opravljenem postopku naročanja v naši spletni trgovini predloži zavezujočo ponudbo pogodbe.
Naročilo poteka v sledečih korakih:

1. Konfiguracija in izbira želenega blaga po Vaših željah,

2. Dodajanje izdelkov s klikom na ustrezno polje (npr. »Dodaj v nakupovalni voziček«),

3. Preverjanje izdelkov v nakupovalnem vozičku,

4. Priklic pregleda naročila s klikom na ustrezno polje (npr. »Nadaljuj s plačilom«, »Preglej naročilo« in podobno),

5. Vnos/preverjanje naslova in kontaktnih podatkov, izbira načina plačila, potrditev splošnih pogojev in pravilnika o odpovedi ter posebni pogoji za obročno odplačevanje,

6. Naročilo zaključite s klikom na gumb »Kupi zdaj«, s čimer sklenete zavezujoče naročilo, pogodba je sklenjena, ko v treh dneh od naročila od nas prejmete potrdilo.

(4) Pred naročilom lahko podatke o pogodbi natisnete s pomočjo funkcije tiskanja v brskalniku ali jih shranite v elektronski obliki na računu stranke. Obdelava naročila in prenos vseh potrebnih podatkov za sklenitev pogodbe, zlasti podatki o naročilu, pogoji, posebni pogoji nakupa na obroke ter pravilnik o odpovedi, se delno samodejne izvede po elektronski pošti po oddaji naročila. Po sklenitvi pogodbe samega teksta ne shranjujemo.

(5) Napake pri vnosu je mogoče odpraviti z običajnimi funkcijami tipkovnice, miške in brskalnika (npr. »Gumb za nazaj«). Prav tako jih lahko popravite s predčasnim preklicem postopka naročanja, zapiranjem okna brskalnika ali s ponovitvijo postopka.

(6) Obdelava naročila in prenos vseh podatkov, potrebnih za sklenitev pogodbe, sta delno avtomatizirana po elektronski pošti. Zato morate zagotoviti točnost e-poštnega naslova shranjenega pri nas, da je prejemanje e-pošte neovirano in zlasti ne zahaja v neželeno pošto.

(7) V primeru ukinitve pogodbe se upoštevajo pogoji my-pergola24.com – 2MountainDevelopment GmbH, Avstrija.

§ 3 PREDMET NAROČILA IN BISTVENE LASTNOSTI IZDELKOV

(1) V naši spletni trgovini je predmet naročila prodaja blaga po meri. Na spletni strani lahko s pomočjo konfiguratorja sestavite individualno blago po lastnih željah (barve, dimenzije in dodatki).

(2) Bistvene značilnosti blaga najdete v opisu postavke in v konfiguratorju ali v naslednjem povzetku naročila v nakupovalnem vozičku.

(3) Zgoraj navedeni pogoji veljajo za prodajo standardiziranih dodatkov.

§ 4 CENE, CENA DOSTAVE IN DOSTAVA

(1) Cene, navedene v posameznih ponudbah in stroški pošiljanja so enotna cena in vključujejo vse sestavne dele cen, vključno z vsemi veljavnimi davki.

(2) Pripadajočo kupnino je treba v skladu s potrdilom o nakupu računa (predplačilo) poravnati pred dobavo izdelka, razen če se pri nakupu izrecno strinjamo s plačilom 50% vrednosti v največ 36 mesečnih obrokih. Razpoložljivi načini plačila so prikazani pod ustreznim gumbom v spletni trgovini. Če za posamezne načine plačila ni drugače določeno jih je treba poravnati takoj. V vsakem primeru zahtevamo 50% polog, ki ga moramo prejeti na naš bančni račun v roku 14 dni od naročila.

(3) Poleg navedenih cen lahko za dostavo izdelkov veljajo tudi stroški pošiljanja, če zadevani izdelek ni prikazan z brezplačno poštnino. Stroški bodo jasno navedeni v ponudbah, po možnosti v sistemu nakupovalne košarice in v pregledu naročila.

(4) Vsi ponujeni izdelki so narejeni po meri, zato je možen rok dobave do 20 tednov po prejemu plačila, če v opisu izdelka ni
jasno navedeno drugače. Reklamacija po 14-dnevnem obdobju ni več mogoča, saj gre za individualno narejen produkt po meri.

(5) Omejitve za območja dostave so sledeča: dostava poteka v naslednjih državah: države Evropske unije.

§ 5 PRAVICA DO PRIDRŽANJA, REZERVACIJA DOSTOPA

(1) Pravico do pridržanja lahko uveljavljate, le če gre za zahtevke iz istega pogodbenega razmerja.

(2) Izdelki ostanejo naša lastnina, dokler kupnina ni izplačana v celoti in dokler se ne strinjate s pravico ponovnega odvzema le-teh z vaše lastnine z večkratno pravico dostopa.

§ 6 PRAVICA DO PREKLICA

Kot potrošnik imate pravico do preklica pogodbe. Ta temelji na naši politiki odpovedi.

§ 7 ODGOVORNOST

(1) Ob upoštevanju sledečih izjem nosimo odgovornost za kršitve pogodbenih obveznosti ali za naklepno in hudo malomarnost.

(2) V primeru lažje malomarnosti, ogrožanja življenja, zdravja, poškodbe okončin ali v primeru kršitve pogodbene obveznosti odgovarjamo v celoti. Če storitev zaradi okoliščin zamuja, postane nemogoča ali če kršimo bistvene pogodbene obveznosti, bo odgovornost za premoženjsko in finančno škodo omejena na predvidljivo škodo značilno za pogodbo. Izpolnitev bistvenih pogodbenih obveznosti, na katere se vedno lahko zanašate, v prvi vrsti omogočajo pravilno izvedbo pogodbe, kršenje le-teh pa ogroža doseganje ciljev pogodbe. To zlasti vključuje našo dolžnost ukrepati in izpolniti dolgovane pogodbene storitve opisane v § 3.

§ 8 GARANCIJA/STORITVE ZA KUPCE

(1) Garancija temelji na sledečih zakonskih določbah.

(2) Za podjetnike velja garancijsko obdobje na dobavljene predmete 12 mesecev.

(3) Kot potrošnika Vas prosimo, da takoj po izpolnitvi pogodbe blago oz. opravljeno storitev nemudoma preverite glede popolnosti, očitnih napak ali transportne škode ter nas o morebitnih reklamacijah čimprej obvestite. Neupoštevanje seveda ne bo vplivalo na Vaše zakonite zahtevke glede garancije.

(4) Naša služba za stranke, ki obravnava vprašanja, pripombe in pritožbe je na voljo po telefonu od ponedeljka do petka od 09:00 do 18:00 ter na e-poštnem naslovu support@my-pergola24.com.

(5) Izrecno poudarjamo, da je spletna trgovina mypergola24.com podjetja 2MountainDevelopment GmbH zgolj trgovski portal. Za izgradnjo in nadaljnjo uporabo blaga ne prevzemamo nobene odgovornosti, saj le-to nosi kupec. Poškodbe nastale zaradi sestavljanja ali nepravilne uporabe so izključene iz garancije in reklamacij. V nobenem primeru nismo dolžni proti plačilu
dostavljati poškodovane dele, ta odločitev je odvisna od posameznega prodajalca.

(6) Stranka se zaveže, da bo prebrala Pogosto zastavljena vprašanja in dosledno upoštevala navodila za montažo, najdena na spletni strani.

(7) Morebitno pomoč pri postavljanju in namestitvi si bo stranka morala zagotoviti oz. naročiti posebej, saj je mi ne nudimo.

§ 9 KONČNE OPOMBE

(1) Velja avstrijska zakonodaja. Ta velja za potrošnika zgolj če s tem ni odstranjena zaščita, ki jo zagotavlja obvezna zakonodaja države, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče (načelo ugodnosti).

(2) Določbe prodajne konvencije Združenih narodov se izrecno ne uporabljajo

(3) Če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava, je za vse spore med stranko in ponudnikom ki izhajajo iz pogodbenih razmerij, pristojen sedež ponudnika.

DATUM: Oktober 2020