AV

§ 1 Geldigheid, definities van termen

 1. my-pergola24.com – 2 Mountain-Development GmbH, Neualmerstraße 37, 5400 Hallein, Oostenrijk – EU (hierna: ‘wij’) opereert onder de website www.my- pergola24.com, een online winkel voor op maat gemaakte gemotoriseerde aluminium lamellendaken, pergola’s (goederen gemaakt van metalen en plastic onderdelen) en verkoopt aanvullende producten. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen onze klanten en ons (hierna: ‘klant’ of ‘jij’) in de versie die geldig was op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. ‘Consument’, in de zin van deze algemene voorwaarden, is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. ‘Ondernemer’ is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, waarbij een vennootschap met rechtsbevoegdheid een vennootschap is die is uitgerust met de mogelijkheid om rechten en verplichtingen aangaan.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomsten, opslag van de overeenkomsttekst

 1. De volgende regels voor het sluiten van contracten zijn van toepassing op bestellingen die via worden geplaatst onze online winkel op

www.my- pergola24.com en voor individuele vragen die wij u buiten het bestelproces in de webwinkel via 2Mountain- Development GmbH aanbieden.

 1. Onze productpresentaties op internet zijn zo fotorealistisch mogelijk, maar kunnen in werkelijkheid afwijken.
 2. Bij ontvangst van een bestelling in onze online winkel zijn de volgende regels van toepassing: de klant doet een bindend contractaanbod door de bestelprocedure in onze online winkel te doorlopen. De bestelling wordt gemaakt in de volgende stappen:
 • Configuratie en selectie van de gewenste goederen volgens uw wensen.
 • Het toevoegen van de producten door op de daarvoor bestemde knop te klikken (bijv. ‘Toevoegen aan winkelwagen’), Controleer de informatie in de winkelwagen.
 • Roep het besteloverzicht op door op de bijbehorende knop te klikken (bijvoorbeeld ‘Verder naar afrekenen’, ‘Ga naar betaling’, Ga naar besteloverzicht’, of iets dergelijks).
 • Invoer / controle van adres- en contactgegevens, selectie van betaalmethode, bevestiging van de algemene voorwaarden en annuleringsbeleid, evenals de unieke vereisten voor aankopen op afbetaling.
 • Afronden van de bestelling door op de knop ‘Koop nu’ te drukken. Dit vertegenwoordigt uw bindende bestelling.
 • De overeenkomst komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen een orderbevestiging van ons ontvangt op het opgegeven e-mailadres.
 1. In het geval van het sluiten van het contract wordt de overeenkomst met my-pergola24.com – 2Mountain-Development GmbH, Oostenrijk, gesloten.
 2. Voordat u een bestelling plaatst, kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen in het klantaccountgedeelte. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, in het bijzonder de bestelgegevens, de algemene voorwaarden, de speciale aankoopvoorwaarden op afbetaling en het annuleringsbeleid, gebeurt per e-mail na u heeft de bestelling deels automatisch geplaatst. We slaan de tekst van het contract niet op na het sluiten van het contract.
 3. Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. De ‘Terug’-knop van de browser). Ze kunnen ook worden bijgewerkt door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.
 4. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft geregistreerd correct is. De ontvangst van e-mails is technisch voorzien en in het bijzonder verhinderen SPAM-filters dit niet.

§ 3 Onderwerp van de opdracht en essentiële kenmerken van de producten

 1. Onze online winkel is onderworpen aan het contract: a. De verkoop van geïndividualiseerde goederen. Met behulp van de configurator functie op de website kunt u de specifieke interesses samenstellen op basis van uw wensen, kleurkeuze, afmetingen en extra’s selectie.
 2. De essentiële kenmerken van het product vindt u in de artikelbeschrijving en de configurator of het volgende besteloverzicht in de winkelwagen.
 3. Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van aanvullende gestandaardiseerde producten.

§ 4 Prijzen, verzendkosten en levering

 1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaal. Ze bevatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.
 2. De betreffende koopprijs moet vóór levering van het product worden betaald volgens de aankoopbevestiging op de factuur (vooruitbetaling), tenzij we uitdrukkelijk akkoord gaan met de aankoop met een restbetaling van 50% met max. 36 maandelijkse termijnen. De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven onder een daarvoor bestemde knop in de online winkel of het respectieve aanbod. Tenzij anders aangegeven voor de specifieke betalingsmethoden, zijn de betalingsaanvragen onmiddellijk opeisbaar. Wij vragen in ieder geval een aanbetaling van 50%, die direct na de 14 dagen opzegtermijn op onze bankrekening dient te zijn ontvangen.
 3. Naast de aangegeven prijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht voor de levering van producten, tenzij wordt aangetoond dat het individuele artikel geen verzendkosten bevat. De verzendkosten worden weer aangegeven op de aanbiedingen, in het winkelwagen systeem en op het besteloverzicht.
 4. Alle aangeboden producten zijn, tenzij duidelijk anders vermeld in de productomschrijving, individueel maatwerk, waardoor een levertijd tot 20 weken na ontvangst van betaling mogelijk is. Een herroeping na de 14 dagen is niet mogelijk; dit zijn geïndividualiseerde maatwerkproducten.
 5. De volgende beperkingen voor het leveringsgebied zijn van toepassing: Levering vindt plaats in de volgende landen: staten van de Europese Unie.

§ 5 Recht van retentie, eigendomsvoorbehoud

 1. U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het vorderingen betreft uit dezelfde contractuele relatie.
 2. De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de koopprijs. U hebt het recht aanvaard dat we de goederen op uw eigendom met meervoudige eigendomsrechten in bezit mogen nemen.

§ 6 Herroepingsrecht

Als consument heb je een herroepingsrecht. Dit hangt af van ons annuleringsbeleid.

§ 7 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de volgende uitzonderingen, is onze aansprakelijkheid voor contractuele plichtsverzuim en onrechtmatige daad beperkt tot opzet of grove nalatigheid.
 2. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Als we in gebreke blijven met de uitvoering als gevolg van lichte nalatigheid, als de uitvoering onmogelijk is geworden, of als we een inhoudelijke contractuele aansprakelijkheid hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor materiële schade en financiële verliezen die hieraan zijn toe te schrijven beperkt tot de voorzienbare schadedie kenmerkend is voor het contract. Een essentiële contractuele verplichting is er een waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de naleving waarvan u regelmatig kunt vertrouwen. Dit omvat onze verplichting om actie te ondernemen en de contractueel verschuldigde prestatie na te komen, die wordt beschreven in § 3.

§ 8 Contracttaal en bevoegde rechtbank

Als contracttaal zal uitsluitend Duits beschikbaar zijn. De bevoegde rechtbank voor B2B-transacties is Hallein, het hoofdkantoor van 2 Mountain-Development GmbH.

§ 9 Garantie/Klantenservice

 1. De garantie is gebaseerd op wettelijke voorschriften.
 2. Voor ondernemers is de garantietermijn op geleverde goederen 12 maanden.
 3. Als consument wordt u verzocht om de goederen of de geleverde dienst onmiddellijk na uitvoering van het contract te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en om ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.
 4. Onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren is bereikbaar van ma t / m vr: 9.00 uur tot 18.00 uur, telefonisch en per mail op support@my-pergola24.com.
 5. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de webshop mypergola24.com van 2Mountain-Development GmbH een puur handelsportaal is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de constructie of het verdere gebruik van de goederen. Dit is de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper. Schade als gevolg van montage of oneigenlijk gebruik is uitgesloten van garantie en garantie. Het is aan de verkoper om te beslissen of hij extra onderdelen tegen betaling zal leveren; er is geen verplichting om dit te doen.
 6. De klant verbindt zich ertoe de FAQ’s te lezen en de montage-instructies op de website zorgvuldig te volgen.
 7. Er wordt geen montage- of montagehulp verleend. Het moet door de klant in zijn bijdrage worden verstrekt of afzonderlijk worden besteld.

§ 10 Slotbepalingen

 1. Het Oostenrijkse recht is van toepassing. In het geval van de consument is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt opgeheven (beginsel van gunst).
 2. De bepalingen van het VN-Koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 3. Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de statutaire zetel van de aanbieder voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder.

Status: oktober 2020